OGÓLNE WARUNKI REZERWACJI, ZMIAN i ANULACJI

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z niżej podanymi ogólnymi warunkami dokonywania rezerwacji, zmian i anulacji, albowiem ich zaakceptowanie jest warunkiem koniecznym do dokonania przez Państwa rezerwacji.


 1. Wstępnej rezerwacji można dokonać telefonicznie, faksem,mailem lub wypełnić formularz rezerwacyjny na stronie www.csk.spolem.pl.
 2. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Rezerwującego, całkowitą odpowiedzialność ponosi Rezerwujący.
 3. Rezerwacji dokonuje się na osobę  lub  firmę, która będzie dokonywać płatności i na którą będzie wystawiona faktura VAT.
 4. Potwierdzenie wstępnej rezerwacji będzie przesyłane przez Centrum Szkoleniowo- Konferencyjne w ciągu 2 dni roboczych (pod pojęciem dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt) od daty wstępnej rezerwacji na adres   e-mail  lub faks  wskazany przez Rezerwującego.
 5. Forma płatności za usługi: przelew bankowy lub przekaz pocztowy na konto KZRSS ”Społem” 01-548 Warszawa, ul. Grażyny  13/15. Nr konta:BZ WBK 79 1090 1870 0000 0001 3196 6125Ewentualne inne formy płatności powinny zostać uprzednio uzgodnione bezpośrednio z Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnym.                                                                                                     
 6. Opłaty rezerwacyjnej (przedpłaty) za usługi należy dokonać  w  ciągu 3 dni od daty potwierdzenia rezerwacji. Prosimy o przesłanie dowodu dokonania przelewu e-mailem lub faksem (22 44-08-249). W przypadku nie dokonania opłaty rezerwacyjnej (przedpłaty), konieczne jest zgłoszenie rezygnacji z rezerwacji zgodnie z poniższymi  Warunkami anulacji rezerwacji pokoi gościnnych.                                                                
 7. Niestawienie się Klienta w  Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym do godziny 9.00 rano dnia następnego jest równoznaczne z rezygnacją z usługi, jeżeli Klient wcześniej nie powiadomił  Centrum.
 8. Anulacje  lub inne zmiany dotyczące rezerwacji dokonane przez Klienta muszą być potwierdzone przez Rezerwującego  pisemnie.
 9. Wszystkie zmiany lub anulacje dokonane przez Rezerwującego  muszą być potwierdzone pisemnie przez Centrum Szkoleniowe – Konferencyjne.
 10. Wszelkie zmiany zarezerwowanych usług uzależnione są od możliwości ich dokonania.
Warunki rezerwacji i anulacji mogą ulec zmianie w zależności od  rodzaju oferty (np. rezerwacja grupowa lub rezerwacja  na dłuższy okres czasu) i  zostaną przekazane Rezerwującemu indywidualnie w procesie składania zamówienia. W przypadku ich braku obowiązują "OGÓLNE WARUNKI REZERWACJI, ZMIAN i ANULACJI".
Warunki anulacji:
Warunki anulacji rezerwacji pokoi gościnnych:
 1. W przypadku anulowania rezerwacji na jeden dzień roboczy przed planowanym  terminem rozpoczęcia realizacji zamówionej usługi do godz. 15.00, nie pobieramy żadnej opłaty od Klienta.
 2. W przypadku anulowania rezerwacji w dniu rozpoczęcia jej realizacji pobieramy od Klienta opłatę anulacyjną w wysokości  100 % kosztu pierwszej doby zarezerwowanej usługi.  
 3. Gdy Klient nie zgłosi się lub nie skorzysta z zarezerwowanej usługi w ustalonym terminie bez dokonania wcześniejszej zmiany na piśmie pobieramy od Klienta opłatę anulacyjną w wysokości  100 % kosztu  zarezerwowanej usługi.  
 4. W przypadku rezygnacji  z usługi przez Klienta w trakcie jej trwania z przyczyn od nas niezależnych i nie zgłoszenia jej w dniu poprzedzającym do godz. 15.00, pobieramy od Klienta opłatę  w wysokości  100 %  kosztu  jednej doby zarezerwowanej usługi.  
 5. W przypadku anulacji rezerwacji należna Klientowi kwota zwracana jest za pośrednictwem przelewu bankowego w ciągu 7 dni roboczych od daty  przesłania pisemnej anulacji, na  to samo konto bankowe, z którego płatność została dokonana.
   
Warunki anulacji rezerwacji sal konferencyjnych:
 1. W przypadku anulowania rezerwacji w terminie do siedmiu dni      roboczych   przed planowanym  terminem rozpoczęcia realizacji   zamówionej usługi  nie pobieramy opłaty od Klienta.
 2. W przypadku anulowania rezerwacji w terminie krótszym niż  siedem dni roboczych  przed planowanym terminem rozpoczęcia realizacji zamówionej usługi  pobieramy od Klienta opłatę anulacyjną w wysokości 100 % opłaty za pierwszy  dzień  zarezerwowanej usługi.
 3. Gdy Klient nie zgłosi się lub nie skorzysta z zarezerwowanej usługi w ustalonym terminie bez dokonania wcześniejszej zmiany na piśmie pobieramy od Klienta opłatę anulacyjną w wysokości  100 % całkowitego kosztu rezerwacji usługi.  
 4. W przypadku rezygnacji  z usługi przez Klienta w trakcie jej trwania z   przyczyn od nas niezależnych,  pobieramy opłatę  od Klienta w wysokości  100 % całkowitego kosztu rezerwacji usługi.  
 5. W przypadku anulacji rezerwacji należna Klientowi kwota zwracana jest za pośrednictwem przelewu bankowego w ciągu 7 dni roboczych od daty  przesłania pisemnej anulacji, na  to samo konto bankowe, z którego płatność została dokonana.